top3

RoseLivPrisen 2017

gik til professor, dr. med., Ph. D Bente Finsen, Finsen-Gruppen, Syddansk Universitet.

 Bente Finsen med RoseLiv check

Fra venstre kan ses at Stephanie Lose, Regionsrådsformand for Region Syddanmark og Hans Kurt Johnsen, formand for RoseLiv overrækker RoseLivs kontante beløb til professor, dr. med., Ph. D Bente Finsen, Finsen-Gruppen, Syddansk Universitet.

Bente Finsen med RoseLiv glaskunst

Hans Kurt Johnsen, formand for RoseLiv viser her professor, dr. med., Ph. D Bente Finsen, Finsen-Gruppen, Syddansk Universitet den smukke glasskulptur, som er en del af RoseLivPrisen og fremstillet specielt til RoseLiv af Mikkel Yerst, Yerst Glas.

 

RoseLivPrisen 2017 blev uddelt ved en festlig støttekoncert i Odense Koncerthus søndag d. 5 marts 2017.

  

RoseLivPrisen uddeles en gang årligt til en forsker, der har gennemført anerkendt og betydningsfuld

forskning i sclerose. Den økonomiske del af RoseLivPrisen gives som støtte til forskerens videreforskning

og overføres til en forskningskonto på kandidatens forskningsinstitution.

Kandidater til prisen indstilles bl.a. af sygehuse og andre forskningsinstitutioner og valg af prismodtageren

foretages af en sagkyndig komite, der består af:

  • Professor, dr. med. Per Soelbjerg Sørensen, Rigshospitalet

  • Professor, dr. med. Per Höllsberg, Århus Universitet

  • Overlæge, dr. med. Mads Ravnborg, Odense Universitetshospital 

  • Assoc. professor, MD, Ph.d., Finn Sellebjerg, Rigshospitalet 

RoseLivPrisen 2017 består af flere donationer fra medicinalvirksomhederne Merck, Biogen, Genzyme

og Roche samt en smuk glasskulptur fremstillet specielt til RoseLiv af Mikkel Yerst, Yerst Glas. 

 

Kommissorium for valg til RoseLivPrisen 2017 kan ses her